💙 Sveriges #1 Leverantör              ⭐️ 5 Stjärnor På Trustpilot

⏳ Snabb Leverans På 0-15 Min.

Prenumerationsvillkor

1 Allmänt

1.1 Mediabooster.se tillhandahåller en prenumerationsbaserad onlinetjänst på Mediabooster.se. Med hjälp av vår prenumerationstjänst Auto Likes får du likes på alla nya bilder på Instagram, När du köper Automatiska följare får du följare till din Instagram profil varje vecka

1.2 Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan Mediabooster.se och användaren om tjänsten.

1.3 Dessa villkor utgör tillsammans det avtal som gäller mellan Användaren och Mediabooster.se. För att få åtkomst till Tjänsten måste användaren läsa och godkänna Avtalet.

1.4 När avtalet har ingåtts skickar Mediabooster.se en bekräftelse till den e-postadress som användaren anger i samband med användarens registrering av ett användarkonto i enlighet med punkt 4 nedan.

2 Tjänstens omfattning

2.1 Tjänsten ger användaren tillgång till Mediabooster.se prenumerationer. Som en del av denna prenumeration har du rätt att posta upp till 40 inlägg inom den månatliga perioden och ta emot vår tjänst. Om du överskrider denna gräns på 40 inlägg kommer tjänsten automatiskt att pausas. Tjänsten kommer att återupptas i början av nästa prenumerationsperiod, där du återigen kommer att ha 40 inlägg tillgängliga. Det är möjligt att ta emot våra tjänster för mer än 40 inlägg under den månatliga perioden genom att köpa till extra prenumerationer. Två prenumerationer ger 80 inlägg per månad. Tre prenumerationer ger 120 inlägg per månad osv.

3 att Ta del av tjänsten

För att få tillgång till Tjänsten måste användaren registrera ett användarkonto i webbutiken (se även avsnitt 4 nedan).

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Ett användarkonto kan registreras i webbutiken.

4.2 Användaren ansvarar för att den information som lämnas är korrekt vid registreringen. När användaren registrerar sig får han eller hon endast lämna information om sina egna betalningar och kreditkort.

4.3 När du registrerar dig  måste du ange en e-postadress och sedan skickas ett säkert lösenord. Användarens inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av andra. Användaren måste hålla inloggningsuppgifterna på ett säkert ställe så att andra inte kan ha obefogad åtkomst till den. Användaren ansvarar för all användning av sitt användarkonto med hjälp av användarens inloggningsinformation.

4.4 Om användaren misstänker olaglig användning av användarens inloggningsuppgifter måste användaren omedelbart meddela Mediabooster.se och ändra sitt lösenord.

5 Avgifter och betalning

5.1 Avgifter för användning av Tjänsten måste betalas enligt den aktuella prislistan som finns tillgänglig i webbutiken.

5.2 Den första betalningen dras av från kundens kort samma dag som tjänsten beställs och kundens prenumeration aktiveras. Beloppet dras sedan av en gång i månaden.

5.3 Betalning för prenumerationen görs i förväg varje månad

5.4 Användaren måste göra betalningen för prenumerationen med hjälp av betalningsmedel som erbjuds av Mediabooster.se på webbutiken. Användaren åtar sig att underteckna de nödvändiga dokumenten och att ha tillräckliga medel för betalning tillgängliga vid varje betalningsdatum genom den valda betalningsmetoden.

6 Anpassningar och ändringar

6.1 Mediabooster.se förbehåller sig rätten att ändra avgiften och andra villkor för Tjänsten. Ändringen måste meddelas Användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådana ändringar har Användaren rätt att säga upp prenumerationen från och med den dag ändringen träder i kraft. Om användaren inte avbryter prenumerationen innan ändringen träder i kraft måste den betraktas som godkännande av ändringen. Ändringar som är av uppenbar nytta för Användaren gäller omedelbart utan rätt till uppsägning till Användaren.

6.2 I händelse av användarens uppsägning enligt punkt 6 och Användaren har betalat för en period efter prenumerationen kommer Mediabooster.se att återbetala det överskjutande beloppet inom trettio (30) dagar efter prenumerationen och informera användaren om ändringar och återbetalningar

7 Rätt till återkallelse

Genom att ingå detta avtal samtycker användaren till att Tjänsten tillhandahålls direkt och att innehållet i webbutiken omedelbart görs tillgängligt för användaren. Samtidigt samtycker användaren till att det inte finns någon ångerrätt enligt konsumentavtalslagen avseende Tjänsten och Avtalet så snart tillhandahållandet av Tjänsten har påbörjats. Om Användaren har ingått detta avtal och tillhandahållandet av Tjänsten har påbörjats, men Användaren inte längre vill använda Tjänsten eller vara bunden av Avtalet, måste Användaren säga upp Avtalet i enlighet med punkt 8 nedan. av punkten att samtidigt ge Mediabooster.se ett meddelande om detta.

8 Avtalets varaktighet och upphörande

8.1 Prenumerationsavtal för Tjänsten tecknas för en prenumerationsperiod på en (1) månad och förlängs automatiskt med en (1) månad i taget tills Användaren eller Mediabooster.se säger upp prenumerationen enligt dessa villkor. Vid uppsägning upphör prenumerationen vid utgången av den senast betalda perioden. Därför återbetalas inte avgifter som betalats.

8.2 Om Användaren vill säga upp Avtalet under den kostnadsfria perioden kommer t.ex likes. att upphöra med omedelbar verkan.

8.3 Utöver ovanstående har Mediabooster.se rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, samtidigt som Tjänsten blir otillgänglig för Användaren om: (a) Användarens betalning försenas minst sju (7) dagar (se avsnitt 6.7); (b) Användaren är insolvent eller det finns rimliga skäl att tro att Användaren kan bli insolvent; (c) Olaglig användning av Tjänsten äger rum eller det finns rimliga skäl att anta att sådan olaglig användning äger rum;

9 Tvister

Om Användaren av någon anledning är missnöjd med Tjänsten kan Användaren naturligtvis kontakta Mediabooster.se för att lämna in ett klagomål. Parterna ska först försöka lösa tvister som uppstår till följd av avtalet genom uppgörelse i godo. Om parterna inte kan nå en överenskommelse måste tvisten avgöras av en dansk domstol och måste omfattas av dansk lag. Användaren har rätt som konsument att pröva tvisten i den tingsrätt där Användaren är behörig. Användaren kan också rikta klagomål till Konsumentklagomålsnämnden, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/KlagtilForbrugerklagenaevnet).

10 Kontaktuppgifter

Användaren kan kontakta Mediabooster.se på kontakt@Mediabooster.se